سرویس هاست مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تضمین بازگشت وجه بدون سوال

هاست لینوکس پرسرعت خارج FI-LH-01-NVMe


 
30,000تومان
ماهانه500 مگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود
بهینه سازی حرفه ای رایگان ویژه وردپرس


هاست لینوکس پرسرعت خارج FI-LH-02-NVMe


 
60,000تومان
ماهانه2 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود
بهینه سازی حرفه ای رایگان ویژه وردپرس


هاست لینوکس پرسرعت خارج FI-LH-03-NVMe


 
90,000تومان
ماهانه5 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
2 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود
بهینه سازی حرفه ای رایگان ویژه وردپرس


هاست لینوکس پرسرعت خارج FI-LH-04-NVMe


 
150,000تومان
ماهانه10 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
4 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود
بهینه سازی حرفه ای رایگان ویژه وردپرس


هاست لینوکس پرسرعت خارج FI-LH-05-NVMe


 
210,000تومان
ماهانه20 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
5 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل cPanel
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود
بهینه سازی حرفه ای رایگان ویژه وردپرس