سرور اختصاصی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تضمین بازگشت وجه بدون سوال

سرور اختصاصی فنلاند FI-DS-01


شروع از   1,000,000تومان
ماهانهترافیک نامحدود
دیتاسنتر هتزنر (فنلاند)


2x 512 GB NVMe Gen3 هارد

64 GB DDR4 رم

Core™ i7-8700 Hexa-Core پردازنده

سرور اختصاصی فنلاند FI-DS-02


شروع از   1,010,000تومان
ماهانه

1,800,000 هزینه راه اندازیترافیک نامحدود
دیتاسنتر هتزنر (فنلاند)


2x 512 GB NVMe Gen3 هارد

64 GB DDR4 رم

Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core پردازنده

سرور اختصاصی فنلاند FI-DS-03


شروع از   3,000,000تومان
ماهانهترافیک نامحدود
دیتاسنتر هتزنر (فنلاند)


2x 960 GB NVMe Gen3 هارد

128 GB DDR4 رم

AMD EPYC 7401P 24-Core پردازنده

سرور اختصاصی فنلاند FI-DS-04


شروع از   920,000تومان
ماهانهترافیک نامحدود
دیتاسنتر هتزنر (فنلاند)


2x 500 GB SSD + 450 GB NVMe هارد

32 GB DDR4 رم

Core™ i7-6700 Quad-Core پردازنده

سرور اختصاصی فنلاند FI-DS-05


شروع از   920,000تومان
ماهانهترافیک نامحدود
دیتاسنتر هتزنر (فنلاند)


2x 250 GB SSD + 450 GB NVMe هارد

64 GB DDR4 رم

Core™ i7-6700 Quad-Core پردازنده