سرور مجازی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تضمین بازگشت وجه بدون سوال

سرور مجازی مدیریت شده خارج FI-MVDS-01-NVMe


شروع از   139,000تومان
ماهانه25 گیگ فضای هارد NVMe
رم 2 گیگ DDR4
پردازنده 2 هسته | 2000MHz
ترافیک نامحدود
با قابلیت ارایه نمایندگی هاستینگ


1 Gb/s Port

سرور مجازی مدیریت شده خارج FI-MVDS-02-NVMe


شروع از   239,000تومان
ماهانه40 گیگ فضای هارد NVMe
رم 4 گیگ DDR4
پردازنده 2 هسته | 2000MHz
ترافیک نامحدود
با قابلیت ارایه نمایندگی هاستینگ


1 Gb/s Port

سرور مجازی مدیریت شده خارج FI-MVDS-03-NVMe


شروع از   399,000تومان
ماهانه60 گیگ فضای هارد NVMe
رم 6 گیگ DDR4
پردازنده 4 هسته | 4000MHz
ترافیک نامحدود
با قابلیت ارایه نمایندگی هاستینگ


1 Gb/s Port

سرور مجازی مدیریت شده خارج FI-MVDS-04-NVMe


شروع از   499,000تومان
ماهانه80 گیگ فضای هارد NVMe
رم 8 گیگ DDR4
پردازنده 4 هسته | 4000MHz
ترافیک نامحدود
با قابلیت ارایه نمایندگی هاستینگ


1 Gb/s Port

سرور مجازی مدیریت شده خارج FI-MVDS-05-NVMe


شروع از   599,000تومان
ماهانه100 گیگ فضای هارد NVMe
رم 10 گیگ DDR4
پردازنده 4 هسته | 4000MHz
ترافیک نامحدود
با قابلیت ارایه نمایندگی هاستینگ


1 Gb/s Port