سرور مجازی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تضمین بازگشت وجه بدون سوال

سرور مجازی خارج FI-VDS-01-NVMe


شروع از   600,000تومان
ماهانه25 گیگ فضای هارد NVMe
رم 2 گیگ DDR4
پردازنده 2 هسته | 2000MHz
ترافیک نامحدود


1 Gb/s Port

سرور مجازی خارج FI-VDS-02-NVMe


شروع از   900,000تومان
ماهانه40 گیگ فضای هارد NVMe
رم 4 گیگ DDR4
پردازنده 2 هسته | 2000MHz
ترافیک نامحدود


1 Gb/s Port

سرور مجازی خارج FI-VDS-03-NVMe


شروع از   1,200,000تومان
ماهانه60 گیگ فضای هارد NVMe
رم 6 گیگ DDR4
پردازنده 4 هسته | 4000MHz
ترافیک نامحدود


1 Gb/s Port

سرور مجازی خارج FI-VDS-04-NVMe


شروع از   1,900,000تومان
ماهانه80 گیگ فضای هارد NVMe
رم 8 گیگ DDR4
پردازنده 4 هسته | 4000MHz
ترافیک نامحدود


1 Gb/s Port

سرور مجازی خارج FI-VDS-05-NVMe


شروع از   2,300,000تومان
ماهانه100 گیگ فضای هارد NVMe
رم 10 گیگ DDR4
پردازنده 4 هسته | 4000MHz
ترافیک نامحدود


1 Gb/s Port