سرور مجازی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تضمین بازگشت وجه بدون سوال

سرور مجازی ایران IR-VPS-01-SSD


شروع از   29,000تومان
ماهانه5 گیگ فضای هارد SSD
رم 512 گیگ
ترافیک نامحدود


1 Core CPU

1 Gb/s Port

سرور مجازی ایران IR-VPS-02-SSD


شروع از   59,000تومان
ماهانه20 گیگ فضای هارد SSD
رم 2 گیگ
ترافیک نامحدود


2 Core CPU

1 Gb/s Port

سرور مجازی ایران IR-VPS-03-SSD


شروع از   99,000تومان
ماهانه40 گیگ فضای هارد SSD
رم 4 گیگ
ترافیک نامحدود


4 Core CPU

1 Gb/s Port

سرور مجازی ایران IR-VPS-04-SSD


شروع از   199,000تومان
ماهانه60 گیگ فضای هارد SSD
رم 6 گیگ
ترافیک نامحدود


4 Core CPU

1 Gb/s Port

سرور مجازی ایران IR-VPS-05-SSD


شروع از   299,000تومان
ماهانه80 گیگ فضای هارد SSD
رم 8 گیگ
ترافیک نامحدود


4 Core CPU

1 Gb/s Port