سرویس هاست مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تضمین بازگشت وجه بدون سوال

هاست پرسرعت ویندوز خارج FI-WH-01-NVMe


 
29,000تومان
ماهانه500 مگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل plesk
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود


هاست پرسرعت ویندوز خارج FI-WH-02-NVMe


 
30,000تومان
ماهانه2 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل plesk
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود


هاست پرسرعت ویندوز خارج FI-WH-03-NVMe


 
60,000تومان
ماهانه5 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
5 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل plesk
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود


هاست پرسرعت ویندوز خارج FI-WH-04-NVMe


 
80,000تومان
ماهانه10 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
8 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل plesk
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود


هاست پرسرعت ویندوز خارج FI-WH-05-NVMe


 
99,900تومان
ماهانه20 گیگ فضای هارد NVMe
ترافیک نامحدود
10 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل plesk
+ دامنه ir رایگان
سایر امکانات نامحدود