سرویس هاست مورد نیاز خود را انتخاب نمایید

تضمین بازگشت وجه بدون سوال

هاست لینوکس ایران IR-LH-01


 
100,000تومان
سالانه100 مگ فضای هارد
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
سایر امکانات نامحدود


هاست لینوکس ایران IR-LH-02


 
400,000تومان
سالانه2 گیگ فضای هارد
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
سایر امکانات نامحدود


هاست لینوکس ایران IR-LH-03


 
800,000تومان
سالانه5گیگ فضای هارد
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
سایر امکانات نامحدود


هاست لینوکس ایران IR-LH-04


 
1,250,000تومان
سالانه10گیگ فضای هارد
ترافیک نامحدود
1 دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
سایر امکانات نامحدود


هاست لینوکس ایران IR-LH-05


 
2,100,000تومان
سالانهنامحدود فضای هارد
ترافیک نامحدود
نامحدود دامنه قابل میزبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
سایر امکانات نامحدود