logo

قوانین استفاده

تـوافقـنامه

این توافقنامه محتوی مطالب و ارجاعیات سیاستهای فعلی سایت نداهاست بوده و برای هر یک از محصولات و خدمات قابل دسترس سایت، اعمال می گردد.

این توافقنامه توسط و ما بین سایت نداهاست که در این توافقنامه “نداهاست” نامیده می شود از یک طرف و شما (وکیل، نماینده، وارث و جانشین شما نیز در این قرارداد مشتری خطاب می شود) که در این توافقنامه “مشتری” نامیده می شوید از طرف دیگر، تنظیم شده و از لحظه تائید که بعنوان امضای الکترونیکی شما تلقی می گردد معتبر و قابل اجراست.
این توافقنامه شرایط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات نداهاست را تعیین نموده و تعهدات نداهاست به مشتری و بالعکس تعهدات مشتری به نداهاست را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشتری، تشریح می کند.
این توافقنامه مانند دیگر سیاستهای نداهاست، به همراه تمامی تغییرات ضمیمه آن، تشکیل دهنده توافقنامه ای کامل و اختصاصی بین مشتری و نداهاست می باشد که در رابطه با چگونگی نحوه استفاده از خدمات و محصولات نداهاست می باشد و همچنین تکمیل کننده تمامی پیشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلی می باشد.
تمامی سیاستنامه ها و توافقنامه های مربوط به خدمات و محصولات نداهاست به صورت بخش های جداگانه در این توافقنامه آمده است . با تهیه محصولات و خدمات نداهاست، مشتری موافقت می نماید که تمامی شرایط و توافقنامه های پیوست را که بخشی از این توافقنامه هستند درک و موافقت نموده که به آن عمل نماید.
علاوه بر تمامی نقل و انتقالات مالی انجام شده توسط مشتری، مشتری با شرایط این توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالی که توسط هر کسی که بعنوان جانشین مشتری یا هر کسی که از اشتراک ایجاد شده توسط مشتری در نداهاست استفاده می کند انجام می شود نیز موافقت می کند، حتی درصورتی که نقل و انتقال به جانشینی از مشتری انجام نشده باشد.
قوانین کلی مطرح شده در بند “الف” در مورد تمامی مشتریان نداهاست اعمال می شود. توافقنامه های خاص مربوط به خدمات و یا محصولات، در بند “ب” مطرح شده اند که هریک صرفا در مورد مشتریانی که آن محصولات یا خدمات را تهیه نموده اند قابل اجراست.

الف) قوانین کلی خدمات و محصولات

۱) توافقنامه و تغییرات

مشتری متعهد می شود که با تغییراتی که ممکن است نداهاست هر از چندگاهی در این توافقنامه ایجاد کند موافقت نموده و محدودیتهایی را که پس از اعمال این تغییرات ایجاد می شود رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصولات نداهاست را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور کامل و تا زمانی که از خدمات و محصولات استفاده می کند و از مزایای آن بهره می برد، اجرا شود. چنانچه مشتری در استفاده از محصولات و خدمات نداهاست انصراف دهد، هیچ وجهی از سوی نداهاست مسترد نمی گردد. مشتری می پذیرد که در صورت تمایل به قطع استفاده از خدمات نداهاست مسئول خواهد بود که این موضوع را به نداهاست اطلاع دهد. بدیهی است اطلاع رسانی مشتری نباید زودتر از ۱۵ روز پیش از تاریخ پرداخت و دیرتر از ۳ روز پیش از تاریخ پرداخت صورت گیرد.

۲) تغییرات تعرفه

• در صورتی که تعرفه یک سرویس در هنگام استفاده آن سرویس تغییر نماید، خریدار در صورتی که تمایل به ارتقاء سرویس فعلی داشته باشد، باید قیمت های جدید را رعایت نماید. بنابراین خدماتی که با تعرفه قبلی خریداری شده اند تنها تا پایان همان دوره ارائه می گردند.

• درصورت تمایل مشتری به ارتقاء سرویس میزبانی، این ارتقاء از یک سرویس به سرویس بالاتر از همان نوع صورت می گیرد.

• روش محاسبه هزینه در چنین شرایطی به این صورت است:

میزان استفاده کاربر از سرویس فعلی بصورت ماه شمار محاسبه شده و باقی مانده مبلغ به او برگردانده می شود و سپس هزینه سرویس جدید با توجه به تعرفه موجود محاسبه می شود.

• سرویس های خریداری شده توسط مشتری تنزل داده نخواهد شد و تنها در هنگام تمدید سرویس این امکان وجود دارد که فضای فعلی حذف و فضای جدید تهیه شود که در این صورت کلیه اطلاعات باید بار دیگر بارگذای شوند.

• تغییرات صورت گرفته در تعرفه از طریق وب سایت سایت (www.Neda.host) منتشر شده و مشتری می بایست از این تعرفه ها در هنگام خرید تبعیت نماید. مگر در شرایطی که پیش فاکتوری وجود داشته باشد که پیش از این تغییرات صادر شده باشد.

۳) تغییرات فنی

• سایت نداهاست به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، این حق را دارد که اقدام به اعمال تغییرات در سرویس های موجود نماید. در صورتی که در این مواقع سرویس مشتری تحت تاثیر قرار بگیرد، سایت وظیفه دارد این موضوع را توسط وب سایت یا از طریق ارسال به آدرس ایمیل مشتری طی یک ماه تا یک روز قبل از آن به اطلاع او برساند. مشتری نیز باید شرایط بوجود آمده را درک نموده و خود را با این تغییرات سازگار نماید.

• هرگاه به دلیل اضطرارهای بوجود آمده سایت امکان اطلاع رسانی نداشته باشد، در چنین شرایطی نداهاست هیچ مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت.

• همچنین مشتری به سایت این وکالت را می دهد که سایت به منظور ارتقاء کیفیت سرویس ها می تواند بر روی خدمات و محصولات فعالیت های فنی (سخت افزاری و نرم افزاری) انجام دهد.

۴) اطلاعات صحیح

مشتری موافقت می نماید که با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات نداهاست اطلاعات صحیح در اختیار نداهاست قرار دهدو نداهاست برای برقراری هرگونه ارتباط با مشتری از اطلاعات ارائه شده توسط مشتری استفاده نماید چنانچه اطلاعاتی که ارائه می دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا نداهاست شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعت شما داشته باشد نداهاست به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشتری را قطع و حساب وی را مسدود نماید.

۵) حفظ اطلاعات محرمانه

این بند دربرگیرنده حقوق مشتری و مسئولیت نداهاست در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی مشتری است. نداهاست صریحا اعلام میدارد از اطلاعات مشتری بر خلاف و غیر از اهداف و محدودیتهای مربوط به خود ، استفاده نخواهد کرد. در این راه از حداکثر تلاش خود استفاده خواهد نمود.

۶) امنیت حساب

مشتری متعهد می گردد که محرمانه بودن کلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نماید. مسئولیت تمامی عملیاتی که بوسیله حساب مشتری انجام گیرد به عهده خود مشتری است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد باید سریعا به نداهاست اطلاع داده شود.بدیهی است نداهاست هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان که بر اثر استفاده فرد دیگری از کلمه عبور و یا حساب مشتری با و یا بدون اطلاع مشتری انجام شده نمپذیرد. مشتری همچنین موافقت می نماید که مسئولیت خسارتهای وارده احتمالی به نداهاست یا دیگر مشتریان که در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب یا کلمه عبور مشتری بوده به عهده مشتری می باشد. مشتری می بایست به دلایل امنیتی اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطلاعات حساب، نام کاربری و کلمه عبور خود احتیاط نماید. بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی که از طریق حساب مشتری انجام می گیرد، چه بوسیله خود مشتری و چه بوسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشتری می باشد. نداهاست از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب مشتری با و یا بدون اجازه مشتری خودداری می کند.

۷) عدم استفاده غیر قانونی و خلاف شرع

مشتری موافقت می نماید که هیچگونه استفاده خلاف قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین جاری بین الملل انجام ندهد.

چنانچه نداهاست به علت استفاده غیرقانونی مشتری از خدمات و محصولات و یا به دلیل ارسال هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی اطلاعات مشتری را حذف و اقدامات اصلاحی انجام دهد هیچگونه وجهی قابل استرداد به مشتری نخواهد بود.

نداهاست حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانین، مقررات و بطور کلی روال قانونی و درخواست دستگاه های قضایی و دولتی، ضروری می داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال یا حذف هرگونه موارد یا اطلاعات را به صورت کلی یا جزئی به صلاحدید نداهاست در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.

چنانچه خدمات یا محصولاتی توسط مشتری تهیه شده باشد نداهاست اجباری برای نظارت بر استفاده مشتری از خدمات و محصولات را ندارد.

نداهاست این حق را برای خود محفوظ می دارد که استفاده از خدمات و محصولات را بررسی نموده و به اختیار خود آنرا لغو نماید.

نداهاست مجاز است دسترسی مشتری به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دلیل بدون اطلاع قبلی قطع و یا مسدود نماید.

چنانچه استفاده مشتری از محصولات و خدمات منجر به اقدام و یا تهدید قانونی علیه نداهاست، سایتهای وابسته و یا شرکاء گردد، نداهاست مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس دهی به مشتری خود خاتمه دهد.

نداهاست همه حسابها را برای استفاده بیش از حد فضا و یا پهنای باند، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت مشاهده استفاده بیش از میزان تعیین شده، بمنظور دریافت هزینه مازاد و یا قطع سرویس مشتری اقدام می نماید.

چنانچه استفاده مشتری از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی باشد نداهاست مجاز به لغو سرویس مشتری خواهد بود.

اعمال غیراخلاقی عبارتند از اعمالی که جهت افترا زدن، آسیب زدن، سوء استفاده، تهدید، بدگویی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی که مغایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و بین الملل می باشند، اعمالی که جهت تشویق دیگران به رفتارهای غیرقانونی از قبیل و نه محدود به جنایت، استفاده غیراخلاقی از تصاویر کودکان و … طراحی شده اند. اعمالی که حریم شخص ثالث و یا یک نژاد یا ادیان و مقدسات را مورد تعارض قرار می دهند. فعالیتهایی که جهت جعل هویت شخص ثالث، وارد شدن به رایانه و یا شبکه دیگران به طور غیرمجاز (هک کردن)، انتشار ویروسهای اینترنتی و اعمال تخریب دیگران طراحی شده اند و یا فعالیتهایی که به هرصورت منجر به آزار کودکان گردد. بدیهی است اعمال غیراخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی گردد.

۸) عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسویه خسارت

نداهاست به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از یک حساب و یا تشخیص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و یا نامه های ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد کرد و علاوه بر این، مشتری متعهد به پرداخت کل مبلغ خسارت تعیین شده پس از برآورد خسارات وارد شده به نداهاست می باشد. مشتری تائید می کند که مفاد سیاستنامه عدم ارسال هرزنامه نداهاست را مطالعه و درک نموده و رعایت کردن آنها را پذیرفته است. این شرایط برای استفاده از تمامی خدمات و محصولات قابل اجراست.

۹) مالکیت معنوی

کلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالکیت معنوی نداهاست متعلق به نداهاست است. مشتری موافقت می کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالکیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود که هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد کرد.

مشتری درک و موافقت می کند که کلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه، سایر رویه ها و وب سایت نداهاست مانند سایر حقوق و قوانین مالکیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می باشد و نداهاست صادر کننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می دارد، همچنین مشتری درک و موافقت نموده است که از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح کتبی از نداهاست یا صادرکننده امتیاز آن منع شده است. هیچ گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالکیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به مشتری واگذار نشده است.

۱۰) استفاده از محصولات نرم افزاری نداهاست

چنانچه مشتری محصولات نرم افزاری گواهی شده نداهاست را تهیه نماید، نداهاست به مشتری یک جواز محدود، غیر انحصاری، غیر قابل انتقال برای استفاده از نرم افزار ارائه می دهد.

مشتری می تواند نرم افزار را بر روی هر پایگاه اطلاع رسانی اجرا نماید اما نمی تواند آن را بر روی ۲ و یا چند پایگاه اطلاع رسانی بطور همزمان نصب کند.

مشتری نمی تواند در نرم افزار تغییرات اعمال نموده و یا با نرم افزارهای دیگر ترکیب نماید همچنین نمی تواند نرم افزاری را از این نرم افزار مشتق و یا plug-in مبتنی بر نرم افزار ایجاد نماید.

هیچ عملی برای دستیابی به کد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمی باشد.

نداهاست تمامی حقوق نرم افزار را برای خود محفوظ می دارد.

نرم افزار و تمامی نسخه های کپی آن که مشتری به طور مجاز تهیه نماید تحت مالکیت معنوی نداهاست هستند.

کد منابع (Source Code) نرم افزار دارایی انحصاری نداهاست بوده و نرم افزار از طریق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ایران محافظت می شود.

هیچ یک از برنامه‌های سفارشی کاربران در زمینه محصولات نرم‌افزاری انحصاری نمی‌باشد مگر آنکه در قرارداد به صراحتا عنوان شود که انحصاری است.

بجز حقوقی که در این توافقنامه صریحا به مشتری اعطا شده هیچ حق دیگری نسبت به نرم افزار به مشتری تعلق نمی گیرد و کلیه حقوق آن برای نداهاست محفوظ می باشد.

نداهاست محصولات نرم افزاری خود را بدون هیچ نوع ضمانت و گارانتی صریح یا ضمنی ارائه می دهد با این وجود محدودیتی برای ارائه ضمانتهای ضمنی در حین فروش ندارد.

۱۱) هزینه و پرداخت

کلیه هزینه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت می شوند و غیر قابل بازگشت می باشند مگر اینکه به نوعی صریحا ذکر شده باشد، حتی اگر خدمات مشتری قبل از مدت زمان تعیین شده به حال تعلیق درآید، قطع و یا واگذار گردد.

نداهاست صریحا این حق را برای خود محفوظ می دارد که قیمت گذاری را بوسیله پست الکترونیک و یا بر روی وب سایت رسمی خود (www.neda.host) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشتری با ارائه کارتهای اعتباری تعیین شده، واریز به حساب بانکی، چک های حقیقی و حقوقی و روشهای دیگری که رسماً اعلام شده است با استفاده از سیستم پیش پرداخت نداهاست قابل انجام است. مشتری می تواند از طریق روشهای پرداخت تعیین شده، حساب پیش پرداخت خود را شارژ نماید.

چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاریخ پرداخت صورتحساب ماهانه مشتری براساس نرخ خرید تعیین می شود مگر اینکه تاریخ خرید بعد از بیست و نهم ماه باشد.در این صورت تاریخ پرداخت صورتحساب بیست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و یا طولانی تر داشته باشد و گزینه تمدید اتوماتیک را انتخاب کرده باشد، نداهاست به طور اتوماتیک سرویس مورد نظر را تمدید خواهد کرد و مبلغ آن را از موجودی پیش پرداخت حساب مشتری بر اساس نرخ های جاری نداهاست دریافت خواهد کرد.

چنانچه به هر دلیل نداهاست موفق به دریافت بدهی مشتری، از طریق روشهای پرداخت تعیین شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشتری موافقت می نماید که نداهاست مشتری را برای تسویه بدهی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. چنانچه پرداختهای مشتری توسط کارت اعتباری انجام گیرد و اگر به هر دلیل نداهاست نتواند کل مبلغ بدهی مشتری بابت محصولات و خدمات را از کارت اعتباری وی دریافت نماید مشتری موافقت می نماید که نداهاست مشتری را برای تسویه بدهی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. بمنظور تسویه بدهی، نداهاست خود را مجاز می داند تا بلافاصله سرویس مشتری را که بوسیله مشتری یا از طریق وی تهیه و یا تمدید شده اند بدون هیچگونه اطلاع قبلی لغو و یا مسدود نماید.

صورت حساب هزینه ها از طریق روش پرداخت انتخابی مشتری دریافت می شود. مشتری می تواند هر زمان که مایل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت “افزایش اعتبار” خود تعیین نماید. مشتری توافق می کند که در مورد تمدید خدمات دریافتی خود به طور کامل مسئول بوده و چنانچه نداهاست موفق به دریافت هزینه سرویس مشتری از طریق روش پرداخت انتخابی وی نشود، نداهاست هیچ مسئولیتی در قبال مشتری و یا شخص ثالث نخواهد داشت.

ب) سیستم پیش پرداخت

مشخصات سیستم

با استفاده از سیستم پیش پرداخت نداهاست در حقیقت مشتری پیشاپیش وجهی را به نداهاست می پردازد و هر زمان که مایل بود از موجودی حساب پیش پرداخت خود استفاده می نماید. بدیهی است در زمان خرید نیز بجای پرداخت در اصل یک مرتبه موجودی به حساب مشتری واریز و همان لحظه نیز توسط سیستم برداشت می شود تا بدین ترتیب روال استفاده از سیستم پیش پرداخت برای همه محصولات و خدمات در هر حالت رعایت شود. مشتری در مقابل خدمات و محصولاتی که از نداهاست خریداری می نماید و نداهاست به وی ارائه می دهد توافق می کند که هزینه آنها را با استفاده از این سیستم انجام دهد.

پرداخت مشتری می تواند از طریق کارت های اعتباری تعیین شده، حوالجات تلفنی/ تلگرافی، حواله و یا چک حقیقی یا حقوقی و یا روشهای پرداخت تعیین شده صورت گیرد. مشتری موافقت می نماید چنانچه چک بانکی وی وصول نگردد علاوه بر طی روال قانونی، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل ۴% از کل مبلغ چک وصول نشده می باشد، نداهاست خود را مجاز می داند این جریمه را بدون اطلاع قبلی از حساب مشتری دریافت نماید.

مشتری می تواند هر زمان که مایل باشد مقدار موجودی باقی مانده در حساب خود را از قسمت “رویداد های کاربران”در وب سایت نداهاست بررسی نماید. در صورت تمایل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، ۲۰% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان کارمزد کسر و ما بقی به مشتری مسترد خواهد شد.

تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به سیستم پیش پرداخت بر اساس ریال ایران، پوند انگلستان و یا دلار آمریکا صورت می گیرد و مسئولیت محاسبه و تبدیل واحد ارزهای دیگر به ریال، پوند و یا دلار آمریکا قبل از واریز به حساب بر عهده مشتری می باشد،حداقل و حداکثری برای پرداخت وجود ندارد.

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت تنها برای خرید محصولات و خدمات نداهاست از طریق وب سایت نداهاست امکان پذیر است.هیچ خریدی بدون تکمیل موجودی حساب مشتری (حداقل به میزان خرید مورد نظر) صورت نمی گیرد. مشتری می تواند هر زمان که مایل بود اعتبار خود را افزایش دهد. مشاهده ریز عملکرد مربوط به حساب مشتری از طریق لینک “قسمت مالی” در کنترل پنل اعضاء در وب سایت نداهاست امکان پذیر می باشد.حساب مشتری خریدهای انجام شده، وجه باقی مانده در حساب، مبلغ هر خرید انجام شده، زمان انجام و … را نمایش می دهد. نداهاست حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجرای هرگونه حکم قضائی، روال قانونی و درخواستهای دولتی ضروری می داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال و یا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت کلی و یا جزئی به روش جدید نداهاست در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.

ضمانتهای ویژه

مشتری توافق می نماید که نداهاست هیچگونه ضمانت خاصی در ارتباط با سیستم پیش پرداخت ندارد. نداهاست صریحا این حق را برای خود قائل است که به روش جدید خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحدید لغو نموده و یا انتقال دهد این امر جهت حفظ پایداری روال حقوقی، مدنی یا جنایی برای نداهاست،سایتهای وابسته، نمایندگان، متصدیان ،مدیران و کارمندان آن می باشد.

۱۲) ضامن تعهدات

مشتری یا هر شخص دیگر که به نمایندگی از مشتری این توافقنامه را با عمل تائید، به صورت الکترونیکی امضا می نماید، بدین وسیله اعلام می کند و متعهد می شود که دارای حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه را دارا می باشد و هیچ یک از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می شود که ۱۸ سال یا بیشتر سن دارد و یا وکیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد کرد و تضمین می نماید که تمام کارهایی را که انجام می دهد با علم بر اینکه بر منافع قانونی دیگران آسیب نمیزند و با منافع آنها در تضاد نیست انجام می دهد.

۱۳) رفع مسئولیت

نداهاست تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی (از قبیل از دست رفتن اطلاعات و …) مسئولیتی ندارد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)، نقض توافقنامه و رویه های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشتری در استفاده از محصولات و یا خدمات نداهاست و یا به هر علتی سبب از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد، هرچند نداهاست احتمال چنین خسارتی را گوشزد نموده است. در برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممکن است از حالات فوق مستثنی گردد که در چنین شرایطی مسئولیت نداهاست محدود به قانون می گردد. مشتری موافقت می کند که در هیچ شرایطی حداکثر مسئولیت تقبل شده توسط نداهاست در برابر خسارات احتمالی، بیش از کل مقدار پرداختی به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.

انتهای بند ۱۲ توافقنامه برخی از حوزه های قضایی اجازه رد ضمانت ضمنی را نمی دهند، در این موارد، مسئله فوق در خصوص شما قابل اجرا نمی باشد.

بند ۲۱ ابقاء بندهای ۱،۷،۱۰،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲ در توافقنامه در صورت لغو شدن یا خاتمه یافتن توافقنامه به قوت خود باقی می ماند.

۱۴) عدم وجود ضمانت

نداهاست هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی در فروش و غیره را نقض می کند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه می شوند. نداهاست هیچگونه ضمانتی مبنی بر اینکه محصولات و خدمات احتیاجات مشتری را برآورده می کنند ، سرویسها قطع نمی شوند، بدون خطا هستند و با معایب برطرف خواهند شد ارائه نمی دهد. نداهاست هیچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملکرد محصولات و خدمات و نتایج استفاده از آنها ارائه نمی دهد.

۱۵) پرداخت غرامت

مشتری توافق می کند که از نداهاست، پیمانکاران، نمایندگان، کارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق الوکاله که ناشی از ادعا، عملکرد و یا تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشتری (شامل نمایندگان مشتری و یا هر فرد دیگر که از اشتراک، محصولات یا خدمات مشتری با و یا بدون اجازه مشتری، استفاده از خدمات و محصولات که مشتری از نداهاست خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامههای موجود در این توافقنامه باشد، محافظت کرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. علاوه بر این مشتری موافقت می نماید که از نداهاست در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حق الوکاله که ناشی از نقض ضمانتها ذکر شد و در این توافقنامه به هرگونه عملکرد خلاف از جانب مشتری، هر ادعایی مبنی بر اشتراک شما به کپیرایت ، علامت تجاری، حق مالکیت معنوی شخص دیگر باشد محافظت کرده و غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات علاوه بر غرامتهایی است که مشتری از طرف خود پرداخت می نماید. چنانچه شکایتی علیه نداهاست در حال اجرا یا ارسال باشد نداهاست باید در این مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشتری در مورد ارسال این تعهدنامه به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. نداهاست مجاز خواهد بود در مقابل چنین ادعاهایی به روش جدید خود از خود دفاع نماید. مشتری متعهد می شود که در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله نداهاست را جهت کنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور کامل با نداهاست همکاری نماید و همچنین توافق می نماید چنانچه نداهاست متوجه اقامه مشکلات نهاد دولتی، اداری یا قضایی در رابطه با اشتراک مشتری در نداهاست گردد، علاوه بر تغییر کنترل اشتراک مشتری هرگونه اقدام دیگری را که جهت رعایت قوانین دولتی، اداری یا قضایی لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

۱۶) قوانین حاکم، محل دادرسی، عدم اجازه شکایت

مشتری موافقت می نماید که محل دادرسی پرونده های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط نداهاست در دادگاه شیراز و یا کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای واقع در شیراز باشد. مشتری مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه روشن شده اند شکایتی به دادگاه ارائه دهد.

۱۷) ابلاغ های قانونی

کلیه ابلاغها و اعلانات نداهاست (بجز موارد نقض توافقنامه) در وبسایت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الکترونیک و یا آدرس پستی مشتری ارسال می شوند. در هرصورت تاریخ دریافت ابلاغ ۵ روز پس از ارسال آن در نظر گرفته می شود. اعلانات و ابلاغهای مشتری به نداهاست میبایست به پست الکترونیک موجود در سایت نداهاست و یا از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مرکزی واقع در شیراز – بلوار شهید قدوسی شرقی – انتهای کوچه ۱۰ شرکت رادپویش کیاصنعت ایرانیان ارسال گردد.

۱۸) عودت وجه

در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل ۷ روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمیل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد در زمینه کالا تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

۱۹) توافقنامه کامل

توافقنامه حاضر شامل رویه ها و توافقنامه هایی که در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختلافات) به عنوان قرارداد کامل و تنها قرارداد بین مشتری و نداهاست برای محصولات و خدمات ذکر شده تلقی می گردد.

۲۰) تفکیک پذیری

بخشهای این قراداد تفکیک پذیر می باشند. در صورتی که بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزدیکترین شکل به متن اصلی تفسیر می گردد و سایر قسمتها و شرایط توافقنامه به طور کامل لازم الاجرا هستند.

۲۱) سلب اختیار

عدم اجرای بخشی از شرایط این توافق